NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA BAN MUÔN HỒNG ÂN ĐẾN QUÝ VỊ VÀ ANH CHỊ EM

GIÁO XỨ KẺ VĂN SẼ THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT NHỮNG THÔNG TIN MỚI NHẤT

VỀ SINH HOẠT CỦA GIÁO XỨ ĐẾN QUÝ VỊ VÀ ANH CHỊ EM GIÁO DÂN THUỘC GIÁO XỨ KẺ VĂN

HIỆN ĐANG SINH SỐNG TẠI GIÁO XỨ,TRÊN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC CŨNG NHƯ Ở HẢI NGOẠI

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

CÁO PHÓ

Cáo phó của Toà Tổng Giám Mục Huế: Cố Linh mục Bênađô Trần Lương

In
R.I.P

“Thầy là Sự Sống Lại và là Sự Sống”

(Ga 11, 25)

AI TÍN
Tòa Tổng Giám Mục Huế trân trọng báo tin:
Cố Linh mục BÊNAĐÔ TRẦN LƯƠNG
Sinh ngày 08 tháng 03 năm 1955 tại Kẻ Văn, Văn Quỹ, Hải Lăng, Quảng Trị.
Đã qua đời lúc rạng sáng ngày 24 tháng 07 năm 2013, tại Giáo xứ Phù Lương, Giáo phận Huế.
Hưởng dương 58 tuổi, 19 năm linh mục.
- Nhập quan: 09 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 25 tháng 07 năm 2013 tại Giáo xứ Phù Lương. Sau đó Thánh Lễ cầu hồn.
- 8 giờ 00 thứ bảy ngày 27 tháng 07 năm 2013 di quan từ Giáo xứ Phù Lương lên Nhà Chung Giáo phận Huế.
- 04 giờ 30 sáng thứ hai, ngày 29 tháng 07 năm 2013, di quan lên Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam. Sau đó Thánh Lễ An Táng.
- An táng tại Nghĩa trang Giáo sĩ, Tổng Giáo phận Huế.
Xin mọi thành phần Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho cố linh mục Bênađô được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Kính báo
Tòa Tổng Giám Mục Huế
-----------------------------------------
NB: Trong tình huynh đệ Linh mục Giáo phận, xin Linh mục Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ cầu nguyện cho ngài.

**************************************************************************

TIỂU SỬ

CỐ LINH MỤC BÊNAĐÔ TRẦN LƯƠNG

- Sinh ngày 8.3.1955 tại Kẻ Văn, Văn Quỹ, Hải Lăng, Quảng Trị.
- Quê quán: Kẻ Văn, Văn Quỹ, Hải Lăng, Quảng Trị.
- Vào Tiểu Chủng viện Hoan Thiện ngày 15.8.1966.
- Vào Đại Chủng viện Hòa Bình (Đà Nẵng) ngày 15.9.1973.
- Sau 1975 nhập Đại Chủng Viện Huế.
- Tác vụ Đọc sách + Giúp lễ 28.08.1994 tại Đại Chủng Viện Huế.
- Phó tế: 30.08.1994 do Đức TGM Nguyễn Như Thể truyền chức tại Nhà Nguyện Dòng Kín - Huế.
- Linh mục: 01.09.1994 do Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể truyền chức tại Phủ Cam.
- 15.9.1994 - 1996: Phó xứ Phủ Cam.
- 1995 - 1998: Trưởng Ban Thánh nhạc.
- 3.5.1996 - 2003: Quản xứ Tân Sơn (Thanh Tân - Sơn Quả).
- 8.5.2003 - 2008: Quản xứ Tân Mỹ.
- 19.8.2008: Rời Huế đi Chicago làm mục vụ tại giáo xứ St. Patrick’s, giáo phận Peoria, Illinois, Mỹ.
- 09-11-2012: Quản xứ Giáo sở Phù Lương.
- Qua đời lúc rạng sáng ngày 24 tháng 07 năm 2013 tại Giáo xứ Phù Lương.
- Nhập quan: 09 giờ 30 thứ năm, ngày 25 tháng 07 năm 2013 tại Giáo xứ Phù Lương, Huế.
- 8 giờ 00 thứ bảy ngày 27 tháng 7 năm 2013: Di quan từ giáo xứ Phù Lương lên Nhà Chung Giáo phận Huế
- 04 giờ 30 sáng thứ hai, ngày 29 tháng 07 năm 2013, Di quan lên Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam sau đó Thánh Lễ An Táng.
- An táng tại Nghĩa trang Giáo sĩ, Tổng Giáo phận Huế.
Xin mọi thành phần Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho cố Linh mục Bênađô được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Kính báo
Tòa Tổng Giám Mục Huế