NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA BAN MUÔN HỒNG ÂN ĐẾN QUÝ VỊ VÀ ANH CHỊ EM

GIÁO XỨ KẺ VĂN SẼ THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT NHỮNG THÔNG TIN MỚI NHẤT

VỀ SINH HOẠT CỦA GIÁO XỨ ĐẾN QUÝ VỊ VÀ ANH CHỊ EM GIÁO DÂN THUỘC GIÁO XỨ KẺ VĂN

HIỆN ĐANG SINH SỐNG TẠI GIÁO XỨ,TRÊN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC CŨNG NHƯ Ở HẢI NGOẠI

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

CHUẨN BỊ CHO LỄ CUNG HIẾN TÂN THÁNH ĐƯỜNG

Sơn tháp

Thi công đắp tượng Thánh Giu-se

Xây dựng đài Thánh Giu-se

Xây dựng đài Đức Mẹ và Dựng lại chặng đàng Thánh Giá

Ca đoàn tập hát cho ngày khánh thành

Ca đoàn tập hát cho ngày khánh thành