NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA BAN MUÔN HỒNG ÂN ĐẾN QUÝ VỊ VÀ ANH CHỊ EM

GIÁO XỨ KẺ VĂN SẼ THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT NHỮNG THÔNG TIN MỚI NHẤT

VỀ SINH HOẠT CỦA GIÁO XỨ ĐẾN QUÝ VỊ VÀ ANH CHỊ EM GIÁO DÂN THUỘC GIÁO XỨ KẺ VĂN

HIỆN ĐANG SINH SỐNG TẠI GIÁO XỨ,TRÊN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC CŨNG NHƯ Ở HẢI NGOẠI

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

TIN BUỒN

ông Giu-se Đỗ Bá Trong, một giáo dân của Giáo Xứ Kẻ Văn.
Sinh ngày 10 tháng 5 năm 1924
Đã từ trần vào lúc 19 giờ ngày 07 tháng 3 năm 2012
Hưởng thọ 88 tuổi
Thánh lễ an táng vào ngày 10 tháng 3 năm 2012
tại Thánh đường Giáo xứ Kẻ Văn 
sau đó an táng tại Đất Thánh Kẻ Văn, 
làng Văn Quỹ, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
NGUYỆN CẦU CHO LINH HỒN 
ÔNG GIU-SE ĐỖ BÁ TRONG ĐƯỢC NGHĨ YÊN ĐỜI ĐỜI.